2020 Great American Rifle Open Quals

04 - 05 Jul 2020

Matches

2020 GAR Open Air, Day 2

Hosted by Arlington Fairfax IWLA

Air Rifle

Course of Fire: 60 Standing

Sun, 05 Jul 2020

2020 GAR Open Air, Day 1

Hosted by Arlington Fairfax IWLA

Air Rifle

Course of Fire: 60 Standing

Sat, 04 Jul 2020

Scoreboard

2020 GAR Open Air, Day 1 : Individual - All Sat, 04 Jul 2020

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 Individual
1 Lamb, Becca (101) 103.4 104.2 103.3 103.6 104.7 105.2 624.4
2 Leppert, Victoria (118) 99.8 104.0 103.8 99.8 103.6 101.6 612.6
3 Hollowell, Paige (115) 102.0 101.2 101.4 102.4 102.6 101.4 611.0
4 Pereira, Emma (135) 101.0 102.8 101.1 101.5 101.2 101.9 609.5
5 Shedd, McKenzie (103) 102.5 101.6 101.6 99.9 100.3 101.8 607.7
6 Bzdafka, Jacob (126) 101.4 101.2 99.4 100.8 101.9 102.4 607.1
7 Patterson, Scott (110) 100.7 101.7 103.6 98.5 100.1 102.4 607.0
8 Kersey, Jack (122) 103.5 98.3 100.1 100.2 103.6 99.1 604.8

2020 GAR Open Air, Day 2 : Individual - All Sun, 05 Jul 2020

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 Individual
1 Lamb, Becca (101) 103.2 102.9 103.0 103.3 103.7 103.5 619.6
2 Hollowell, Paige (103) 102.7 101.1 104.2 102.2 102.6 103.2 616.0
3 Pereira, Emma (104) 103.0 102.5 104.4 101.1 103.4 101.3 615.7
4 Bzdafka, Jacob (106) 103.1 102.7 101.9 101.3 102.4 103.3 614.7
5 Shedd, McKenzie (105) 103.5 101.8 103.8 102.7 101.9 99.4 613.1
6 Leppert, Victoria (102) 101.3 102.7 102.1 102.1 101.1 102.8 612.1
7 Kopelen, Victoria (110) 101.9 101.8 100.4 104.2 100.7 101.4 610.4
8 Patterson, Scott (107) 101.7 100.7 102.8 101.5 99.1 102.1 607.9